اوقات شرعي


اذان صبح 04:41
طلوع آفتاب 06:10
اذان ظهر 12:50
غروب آفتاب 19:30
اذان مغرب 19:47
نیمه شب 00:10

معرفي بزرگان